Tiệc mừng Khánh thành tòa nhà B&L - Phục vụ tiệc khánh thành

✍ Tổ chức tiệc mừng khánh thành tòa nhà B&L tại 119 -121 Ung Văn Khiêm, P. 25, Quận Bình Thạnh.