Chương trình tiệc sự kiện vui hè - Quận 2

Chương trình tiệc sự kiện vui hè cùng các cháu thiếu nhi do Vietcombank tổ chức tại trung tâm giải trí Snow Town

✍ Xem hình ảnh chi tiết TẠI ĐÂY